Reglement

 • Inschrijfgeld:  € 10
 • Lesgeld is gebaseerd op 12 maanden, ongeacht of een maand vier of vijf weken kent.
 • 10 % korting bij meerdere leden uit één gezin, wonende op hetzelfde adres.

 • Vakanties dienen doorbetaald te worden.

 • Indien men verhinderd is, wordt met vriendelijk verzocht L.D.C.F. hiervan op de hoogte te brengen.
  Dit kan telefonisch of per mail
 • Indien mogelijk zal de verzuimde les ingehaald kunnen worden.

 • Aanmelding gebeurt door het invullen van een inschrijfformulier.

 • Opzegging dient minstens 1 maand van tevoren te gebeuren.
 • Adreswijzigingen gaarne tijdig doorgeven.
 • Foto's gemaakt tijdens optredens, zoals de show, kunnen geplaatst worden op deze site en op onze Facebookpagina.

Gebruik tijdens het sporten alleen schone sportschoenen, dus sportschoenen niet buiten gebruiken.